• “Xoát đề, nhiều động thủ.”

  Lâm Đỗ Trọng hỏi qua hắn, nghe được hắn nói về sau tưởng hướng chế dược phương diện đi, liền mặc kệ nó, hiện tại không ra tới cái này là muốn đi cấp người bệnh xem bệnh.

  Kia lúc sau lâm xuyên bách có một lần ngẫu nhiên gặp Lưu Đào tuyền, hắn không có tiếng tăm gì, cùng trước kia giống nhau không chớp mắt quét tước WC, từ hắn quanh thân hơi thở phán đoán, hắn tưởng cứu người hẳn là đã cứu tới, hắn trên người đã không có lúc trước kia cổ hung ác kính.

  Sau đó Lưu Hằng sóng tựa hồ cũng nghe tới rồi cái gì tin tức, khuyên nàng càng dụng công đọc sách, giống thật mà là giả nói một ít triển vọng tương lai, khôi phục thi đại học nói.

  Bọn họ: “!!!”

  Bất quá lúc này còn không có truyền ra muốn khôi phục thi đại học tiểu đạo tin tức.

  Lâm hậu phác phát hiện trong nhà liền hắn một người đứng ở mặt đối lập.

  Ở chỗ này, mua dê bò thịt tương đối phương tiện, du hướng an nhân cơ hội lấy ra không ít trong không gian trữ hàng, cấp trong nhà cải thiện thức ăn.

  Đường phố làm người đối này mở một con mắt nhắm một con mắt.

  da vinci slot machine free