• Nặc lan nghe xong trước mắt sáng ngời, “Ý kiến hay!”

  “Không ngừng là này đó, thương nhân hài tử là thương nhân, chính khách hài tử là chính khách…… Xuất thân bình thường người rất khó bay lên.”

  Mơ thấy này dung mạo khả năng cho nàng nhất định tiện lợi đồng thời, cũng cho nàng rất lớn trở ngại, đặc biệt là ở chính trị thượng, loại này thực dễ dàng làm người liên tưởng đến bình hoa mỹ nhân vô luận là làm chính trị vẫn là hướng về phía lý luận chính trị cao phong —— cao cấp cố vấn đi, đều sẽ theo bản năng cho nàng giảm phân. Không lo thượng cao cấp cố vấn lý luận chính trị nghiên cứu viên chính là tiểu trong suốt, không có tiền không tài nguyên.

  Rosa cách nói, “Ngài quá nóng vội.”

  Này khiến cho hắn một chúng trợ lý một chút cảnh giác, nhưng thực mau mơ thấy dùng thực tế hành động tỏ vẻ, nàng vô tình đoạt bọn họ công tác cùng quyền lên tiếng, mỗi lần liền tính tham dự, cũng chỉ là yên lặng ngồi, thoạt nhìn như là thờ ơ lạnh nhạt, vô tình lên tiếng.

  Nặc lan ở xử sự thượng có lẽ là thật sự không được, chính là ở tán gái thượng, hắn tự nghĩ thập phần chuyên nghiệp.

  —— cái này làm cho càng nhiều người vui mừng khôn xiết, như vậy sự mấy năm mới có một lần.

  Nặc lan ở lần đầu tiên diễn thuyết đêm trước, đối mơ thấy nói, “Nếu lần này diễn thuyết có thể đạt được thành công, may mắn thỉnh ngươi cùng nhau dùng cơm sao?”

  —— ai có thể nghĩ đến, một hồi diễn thuyết, cuối cùng đoạt đi nổi bật cư nhiên là cuối cùng xuất hiện không đến một phút mơ thấy?

  Nói như vậy, loại này danh ngạch đều là yêu cầu tranh đoạt, chính là vị này học trưởng cảm thấy nàng chỉ cần trang điểm mỹ mỹ, hướng nơi đó vừa đứng, là có thể trở thành năm nay hội đón người mới tiêu điểm.

  happy loke trực tiếp bóng đá vtv5