dafabet soi keo truc tiep bong da,

  Chỉ là nàng lúc ấy không có biểu lộ ra dị thường, cho nên bọn họ cũng chưa từng hoài nghi.

  Chính mình giống như đột phá kia tầng ‘ giới hạn ’, chỉ cần nàng tưởng, nàng tùy thời có thể tới loại này cảnh giới, đem “Thích ứng” vứt bỏ.

  Giống nhau mãn phân chỉ cần ngươi lý lịch không phải quá khái sầm, cuối cùng hạng nhất trường học khảo hạch viết không phải quá lạn, chính đều có thể trúng tuyển.

  Liên Bang đệ nhất tổng hợp học viện tỉ lệ đào thải cao tới 97% điểm bảy!

  Thâm lam tinh khảo thí có thể so Beta tinh càng khủng bố! Làm phi ưng tự do Liên Bang Thủ Đô Tinh, trước nay đều là chú mục tiêu điểm, bên trong hội tụ toàn bộ Liên Bang thông minh nhất nhất có quyền thế kia sóng người, mỗi năm càng có vô số người muốn thi được nơi đó trường học.

  —— ở mơ thấy đi thâm lam tinh vào đại học sau, nàng cùng bọn họ đã là hai cái thế giới người.

  —— có thể ở như vậy hoàn cảnh trung khảo ra như vậy thành tích, có thể tưởng tượng nàng tư chất có bao nhiêu cao, huống hồ còn có thể khảo ra âm nhạc hiệp hội, vũ đạo hiệp hội cao cấp thành viên, thông tuệ là cơ bản nhất, cứng cỏi, nỗ lực, thiên phú, khuyết thiếu hạng nhất nàng tư liệu đều không thể xuất hiện ở bọn họ trước mắt.

  Loại cảm giác này hình như là cùng Tử Thần gặp thoáng qua, kinh hồn chưa định.