win2888bet me lo de,

  Song bào thai nga một tiếng, “Tỷ, ngươi sẽ cá nướng sao?”

  Lâm cũng hoằng thò qua tới: “Mụ mụ, ta cũng muốn.”

  Bởi vì cửa treo khai trương giảm giá 20% poster, hấp dẫn không ít người lại đây vây xem, bọn họ một đám tám người đi vào thời điểm, đã không lớn như vậy không vị, du hướng an liền đem bọn họ lãnh tới rồi bên trong phòng thuê.

  Bọn họ trước thanh toán 50 đồng tiền tiền đặt cọc, từ công bọn họ thu được tiền lập tức liền tiếp đón khởi công.

  Này bình thường, nhưng là ở lướt qua một đống thư đôi thời điểm, thấy được một trương cũ cái bàn, cũ cái bàn không có gì hiếm lạ, đặc biệt là này cũ cái bàn còn thiếu một chân, vấn đề liền ở đoản kia chỉ trên chân, vì làm này trương cái bàn cân bằng, ở kia phía dưới lót một cái tiểu đỉnh.

  Vương hải văn cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật, tính khả thi rất cao, đại gia đồng học phía trước đều không quen biết, hiện tại không có gì hoạt động, có chút nội hướng người, cũng chỉ có tự giới thiệu thời điểm cùng người khác có hiểu biết cơ hội, nếu như đi bên ngoài tổ chức một lần hoạt động nói, xác thật có thể sinh ra càng nhiều giao thoa.

  Du hướng yến ở cái bàn phía dưới lôi kéo ôn như thật sự tay, “Chúng ta đi thông thành trước hiểu biết một chút cụ thể tình huống, đến lúc đó lại làm quyết định, ta cũng không tán đồng tùy tiện liền đi báo minh thân phận, thời gian dài như vậy đều nhẫn lại đây.”